Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندوق غیردولتی حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در راستای توسعه بخش كشاورزي و بر اساس برنامه ریزی مندرج در این سند با اصلاح و آموزش نیروی انسانی موجود در جهت تربیت نیروی کارآمد، متعهد و متخصص  در راستای افزایش سرمايه، تقويت حجم و بهبود كيفيت سرمايه گذاري و مدیریت بهينه منابع مالي، تجهیز منابع با استفاده از سایر منابع مالی نسبت به ارايه خدمات مالی ، مشاوره اي و بازرگاني و سرمایه گذاری با كيفيت و اثربخش به تعاونی ها و شرکت های دانش بنیان مي پردازد  .
رشد و بالندگي صندوق در گرو افزايش بهره وري بخش كشاورزي و مشاركت و توانمندسازي هرچه بيشتر و اثربخش تر تشكلها و ساير فعالین اين بخش ميباشد.