Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

در مصاحبه اختصاصی با دکتر رسول زارع، معاون پژوهش و فناوری سازمان مطرح شد : ارتقاء مشارکت با بخش غیردولتی و تاسیس صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

در مصاحبه اختصاصی با دکتر رسول زارع، معاون پژوهش و فناوری سازمان مطرح شد :

ارتقاء مشارکت با بخش غیردولتی و تاسیس صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

در نشست اختصاصی با آقای دکتر رسول زارع، معاون پژوهش و فناوری سازمان ، در مورد تاسیس صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی سوال کردیم. ایشان در مورد ضرورت راه‌اندازی این صندوق گفتند : یکی از رویکردهای اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارتقاء مشارکت با بخش غیردولتی است

. بدون شک پیاده‌سازی رویکرد مذکور نیازمند تامین زیرساخت‌هائی است که یکی از آنها ایجاد یک نهاد مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های مشترک با بخش غیردولتی است. گرچه تامین یا تعدیل سرمایه ثابت مورد نیاز برای فعالیت‌های موصوف از طریق به مشارکت گذاردن عرصه‌ها، اعیان، امکانات و تجهیزات پژوهشی و آموزشی طی سالیان اخیر جامه عمل به خود پوشیده، ولی تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، با برخی مشکلات مواجه بود. بر این اساس ایجاد صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در زمره برنامه‌های سازمان قرار گرفت.

دکتر رسول زارع در پاسخ به این موضوع که آیا ضوابط و مقررات، سازمان را مجاز به مشارکت در ایجاد یک نهاد مالی غیر دولتی می‌داند یا خیر؟ پاسخ داد: در گام نخست، مروری بر ضوابط و مقررات جاری انجام شد. ماحصل بررسی‌ها، دستیابی به سه محمل قانونی بود. اول، ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دوم ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مصوب 1/2/94 مجلس شوراي اسلامی و سوم ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی.

معاون پژوهش و فناوری سازمان در پاسخ به این سؤال که چه تفاوت‌ها و مشابهت‌هائی بین محمل‌های قانونی مذکور وجود دارد، بیان داشت: مواردی چون غیردولتی بودن مدیریت صندوق‌ها و سهم 51 درصدی بخش غیردولتی (حداقل) و سهم 49 درصدی دولت (حداکثر) از جمله مشابهت‌هاست. اما تفاوت‌هائی هم مشاهده می‌شود که یکی از آن موارد، حضور نماینده دولت در هیات مدیره صندوق است که در صندوق‌های موضوع مواد 100 و 44، به ازای هر 20 درصد سهام، یک نفر و در صندوق‌های موضوع ماده 12 به ازای تمامی سهم دولت، یک نفر می‌باشد. دومین تفاوت ارائه خدمات متنوع‌تر توسط صندوق‌های ماده 12 و الزام سهامدار بودن خدمات گیرندگان، در صندوق‌های ماده 12 می‌باشد.

در بررسی‌های تکمیلی، این موضوع مشهود شد که متاثر از ایجاد صندوق ماده 12، یک نهاد مالی و اجتماعی شکل می‌گیرد، ولی به واسطه راه‌اندازی صندوق ماده 100 یا 44، صرفاً یک نهاد مالی ایجاد می‌شود. لذا با توجه به جمیع جوانب، تصمیم به ایجاد صندوق، در قالب ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد.

وی در ارتباط با اهداف متصور در ایجاد صندوق موصوف بیان داشت : هدف از ایجاد این صندوق تامین منابع مالی و اعتباری برای توسعه توليدات محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های بخش كشاورزي، افزایش و توسعه نرخ رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری بخش، کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور براي تجاري‌سازي توليدات فناورانه، ایجاد مزیت رقابتی، از طریق ارتقاء کمی و کیفی محصولات این بخش و توسعه صادرات آن و تامین نقدینگی (سرمايه در گردش) مورد نیاز بهره‌برداران و حمایت از آنها در مواقع بحرانی و كمك به افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور است.

دکتر رسول زارع در مورد فرآیند تشکیل صندوق مذکور و ارتباط آن با شرکت‌های دانش بنیان بیان داشت: چون جامعه هدف صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان بخش تعریف شدند، فرآیند تشکیل صندوق مذکور عملاً با تکمیل بانک اطلاعات شرکت‌های مذکور در نیمه دوم سال 1394 آغاز شد. بدین منظور، با امور شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، دفتر سیاست‌گذاری امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، واحدهای‌ وابسته و تابعه سازمان، و ... مکاتبه شد که منجر به شناسائی 505 شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی و منابع‌طبیعی گردید.

وی در خصوص امضاء تفاهم نامه همکاری بین سازمان و شرکت مادر تخصصی عنوان نمود : تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، منجر به امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان و شرکت موصوف در تاریخ 5/12/94 شد. همزمان با اقدام مزبور، موضوع مشارکت سازمان در ایجاد صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در سی‌و‌هشتمین نشست هیات امناء سازمان به تاریخ 8/12/95 به تصویب رسید. سپس طرح اولیه تاسیس صندوق رقم خورد و در هیات مدیره شرکت مادر تخصصی به تصویب رسید. در گام بعدی لازم بود مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان برای سرمایه‌گذاری در صندوق موصوف جلب ‌شود. این اقدام با دعوت از شرکت‌ها برای حضور در 4 جلسه تخصصی در سه ماهه دوم سال 1395و یک جلسه عمومی در تاریخ 8/10/95 که منجر به شکل‌گیری هیات اجرائی موسس صندوق (مرکب از 12 شرکت) شد، انجام گردید. هیات اجرائی مزبور مجموعاً 5 نشست داشت. در نشست‌های موصوف عمده بحث‌ها حول محور بازبینی طرح تاسیس، پیش‌نویس اساسنامه و آیین‌نامه‌های صندوق، چگونگی ایجاد صندوق و تقویم زمانی آن بود

معاون پژوهش و فناوری سازمان در پاسخ به اینکه چه تعداد از شرکت‌‌های دانش‌بنیان در فراخوان شرکت نموده و در مهلت تعیین شده، واریز وجه نمودند،  بیان داشت : حسب تصمیمات هیات اجرائی موسس، ابلاغ سهام (فراخوان) برای 505 شرکت صادر شد. تا تاریخ 5/12/95 که پایان مهلت واریز وجه به حساب موقت بود، مجموعاً 31 شرکت، مبلغ 2740 میلیون ریال واریز نمودند. با احتساب مبلغ مزبور به عنوان 51 درصد سهم بخش غیردولتی، مبلغ 2633 میلیون ریال سهم دولت نیز به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و عملاً فعالیت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی با سرمایه 5373 میلیون ریال در اسفندماه سال 1395 کلید خورد

دکتر رسول زارع در پاسخ این سوال که چه مواردی در اولین جلسه مجمع عمومی صندوق به تصویب رسید گفت : در مجمع عمومی صندوق که در اسفند سال 1395 تشکیل شد، اساسنامه و ضوابط داخلی صندوق به تصویب رسید که عبارت بودند از : شرایط انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل، دستورالعمل اداری و استخدامی، دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد مدیر عامل صندوق برای پرداخت حق بهره‌وری، آیین‌نامه اعطاء تسهیلات، آئین‌نامه نحوه انتقال سهام ، آئین‌نامه معاملات ، شیوه‌نامه تهیه گزارش حسابرس مستقل، آئین‌نامه نظارت، شاخص‌های انتخاب حسابرس از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، تشریح وظایف بازرس قانونی و حسابرس.

بجز این، انتخاب اعضاء هیات مدیره صندوق (مرکب از شرکت ایده‌سازان فناوری سبز گلستان به نمایندگی آقای محسن باقری، شرکت زیست پایدار گستر کوفا به نمایندگی آقای فرید بیگی، شرکت آرین فناوران فاریاب به نمایندگی آقای نادر اسدزاده و شرکت تولید خوراک دام طلائیه‌داران امین صفی‌آباد دزفول به نمایندگی آقای رحمت ستوده اصل و نماینده دولت)، برای مدت دو سال، انتخاب شرکت نوآوران جوان آوان پارس به نمایندگی آقای آرش مظفری به عنوان بازرس اصلی و شرکت زیست گلجام سپاهان به نمایندگی آقای ذبیح‌ا... اسکندری به عنوان بازرس علی‌‌البدل برای مدت دو سال انجام شد.

تاکنون ده جلسه هیات مدیره تشکیل و ثبت صندوق به عنوان شرکت، در اداره ثبت شرکت‌ها در حال انجام است. بدیهی است متعاقب ثبت، فعالیت عملی صندوق آغاز خواهد شد. پیش‌بینی شده که به محض آغاز به کار رسمی صندوق و پس از تصویب مجمع عمومی، افزایش سرمایه صورت پذیرد. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی دعوت به عمل می‌آید که در فراخوان افزایش سرمایه، که طی یکی دو ماه آینده انجام می‌شود شرکت نمایند.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید