Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 566

برگزاری جلسه هیئت مدیره صندوق

نوشته شده توسط

برگزاری جلسه هیئت مدیره صندوق با حضور مدیر امور سرمایه گذاری و تسیهلات و رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس، مدير توسعه سرمايه گذاري وتسهيلات و رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی در دفتر صندوق در تاریخ  13 تیرماه 1396 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس و شهریار رستمی، مدير توسعه سرمايه گذاري و تسهيلات و علیرضا رئیسی، رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دفتر صندوق در تاریخ  13 تیرماه 1396 برگزار شد.
مجید ولدان؛ رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی توضیحاتی از نحوه تشکیل صندوق و ساختار شرکت های دانش بنیان سهامدار صندوق و پنجره واحد ارائه خدمت ارائه کرد.
در ادامه اعضای هیئت مدیره صندوق و بازرس محسن باقری، نادر اسد زاده، رحمت ستوده اصل، آرش مظفری و فرید بیگی اقدام به معرفی خود و شرح دیدگاه ها در زمینه فعالیت صندوق و عملکرد شرکت های دانش بنیان پرداختند.
در ادامه داریوش شهریاری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی اطلاعاتی درباره نحوه پراکنش سهامداران برحسب میزان سهام و توزیع استانی شرکت های سهامدار و همچنین فعالیت های انجام شده صندوق از زمان تاسیس تاکنون صندوق به حاضران ارائه کرد.
همچنین شهریار رستمی؛ مدير توسعه سرمايه گذاري وتسهيلات شرکت مادر تخصصی صندقو حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن تشکر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای در اختیار گذاشتن مکان مناسب برای دفتر صندوق متذکر شد که هیات مدیره  صندوق درباره گسترش حوزه سهامداری و افزایش سرمایه صندوق تلاش بیشتری کند.
وی توصیه کرد: درباره اعطای تسهیلات به همه اعضا آیین‌نامه‌های اعطای تسهیلات و اساسنامه مراعات شود و تمامی اوراق و مستندات پرداخت تسهیلات بایگانی شوند تا در زمان بازرسی مشکلی به وجود نیاید. همچنین درباره نحوه تعامل بین صندوق شهرستان‌ها با صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی هم نکاتی را متذکر شد.
رستمی آمادگی خود را برای تعامل و حضور در جلسات صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی اعلام کرد.
مدير توسعه سرمايه گذاري وتسهيلات شرکت مادر تخصصی اظهار داشت: بیشتر فعالیت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی باید به صورت مدل های ارائه خدمت باشد.
در ادامه علیرضا رئیسی؛ علیرضا رئیسی، رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی درباره متفاوت بودن سطح تحصیلات هیات مدیره و سهامداران و همینطور متفاوت بودن اعضای هیات مدیره درخصوص ارائه مدل های نوین ارائه خدمت توضیحاتی ارائه کرد.
وی افزود: صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با توجه به ساختار علمی آن می بایست بستری مناسب را برای توسعه علمی سایر صندوق ها فراهم کند.
رئیسی توصیه کرد: کمیته های تخصصی مشترکی با اعضای هیات مدیره سایر صندوق ها در هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی تشکیل شود.
رئیس اداره امور نمایندگان شرکت مادر تخصصی افزود: مدیریت های تخصصی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آماده بحث و بررسی های لازم برای اصلاح اساسنامه و آئین نامه های صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در راستای خدمت رسانی بیشتر و بهتر هستند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اساسنامه صندوق ها مصوب هیات وزیران است، ارکان اصلی آنها غیرقابل تغییر میباشد.